Organizacija rada Dječjeg vrtića Konavle uslijed provođenja treće faze (od 11. svibnja 2020. g.) mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 (zaključak Vlade RH od 23.travnja 2020.g.)

Poštovani roditelji,

Zahvaljujemo vam što ste se odgovorno pridržavali Mjera kojima smo se svi skupa branili od potencijalne mogućnosti zaraze novim Covid-19 virusom. Sada kad je epidemiološka situacija povoljnija, a na temelju gore navedenog zaključka Vlade RH, Uputa ZZJZ RH te Preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Dječji vrtić Konavle vas ponovno očekuje. Radujemo se ponovnom susretu sa vama i vašom djecom u našim prostorima.

Sukladno navedenim preporukama, poduzeli smo:

 • anketiranje roditelja o trenutnoj potrebi zbrinjavanja djece (odgojitelji putem telefona)
 • prikupljanje Upitnika i Izjava (od roditelja koji imaju trenutnu potrebu zbrinjavanja djece) putem elektronske pošte vrtića te fizičkom predajom u vrtić
 • utvrdili smo broj djece koja započinju s korištenjem programa 11. svibnja 2020. g.
 • odredili smo dežurne objekte:
  1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu
  2. Dječji vrtić ”Katićan” u Čilipima sa izdvojenim jaslicama u zgradi poljoprivredne zadruge Frano Supilo u Čilipima
  3. Dječji vrtić Gruda 1 na Grudi

Prvi turnus  rada trajati će 14 dana u periodu od 11. svibnja do 24. svibnja 2020. g.

Tijekom prva dva tjedana odgojno-obrazovnoga rada u dječjim vrtićima pratit će se proces i napraviti njegova evaluacija s pedagoškog, ali i epidemijskog stajališta te će se nakon toga izraditi promjena uvjeta ako to bude potrebno. Sukladno epidemiološkoj situaciji, bit će dane nove upute ili će se produžiti trajanje postojećih.

Preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)

Rad uključuje redoviti cjelodnevni i skraćeni program te smjenski rad, produženi rad i rad subotom (po projektu Otvorimo Južna vrata Lijepe naše).

Za djecu koja neće pohađati vrtić u tom periodu (naročito za djecu programa predškole) odgojno-obrazovni radnici će provoditi planirane aktivnosti za djecu putem elektroničke pošte između odgojitelja i roditelja, a ishodi aktivnosti će se objavljivati na  našoj internet stranici (www.vrticikonavle.hr)

Što nas očekuje u narednom razdoblju:

 • daljnje uključivanje djece, vršit će se u novoformirane skupine dežurnih vrtića, a nakon prijave roditelja u tajništvo vrtića. Ovako formirane skupine egzistirat će dok se ne promijene Upute i Preporuke nadležnih institucija.
 • ukidanje mjere obustave plaćanja vrtića te formiranje cijene kroz naredni period u iznosu od 200,00 kn (kao do sada cijena za mjesece srpanj, kolovoz i siječanj) za djecu koja i dalje neće koristiti program (od strane Općine Konavle)
 • sudjelovanje roditelja u cijeni vrtića za djecu koja započinju koristiti programe, odredit će se razmjerno broju dana korištenog programa
 • upisi u novu Pedagošku godinu 2020./21. (odgodit će se do ljeta zbog praćenja epidemioloških mjera)

Srdačno,

Vaš vrtić