Rad na daljinu: DV Gruda Dom od 18. do 22.5.2020.

Rad na daljinu: DV Gruda Dom od 18. do 22.5.2020.

Aktivnosti početnog čitanja i pisanja

S. je povezao: Kišu ,buru i snijeg sa zimom – ručnik, pijesak,pribor za igranje, naočale i kapu s plažom – trčanje, loptu i baru s nogometom – trčanje, loptu i koš s košarkom – cvijet, travu i vrtnu ljuljačku s vrtom!

Mama K.

 

Istraživačke aktivnosti

Likovne aktivnosti

Društvene aktivnosti

Pripremile odgojiteljice:

Lucijana Vušić

Elena Schmuch

Marija Brajević

Tea Dragić

Ljilja Grmoljez