O G L A S ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

O G L A S ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje

O G L A S
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
(POČETAK RADA 1.9.2020. GODINE)

 

Zahtjevi za upis primat će se od 8.6.2020. godine do zaključno 23.6.2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b, 20210 Cavtat, prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, srijeda i petak                                                                      od 8 h do 12 h

utorak i četvrtak                                                                                        od 14 h do18 h

U spomenutom razdoblju je potrebno doći s djetetom u urede Stručno razvojne službe vrtića ( Kućica iza vrtića na Mećajcu) te donijeti svu potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija potrebna za upis:

 1. Zahtjev za upis – preuzima se u tajništvu Vrtića, na web stranicama Općine Konavle ili ovdje, a sadrži podatke iz odredaba Pravilnika o upisu
 2. Osobna iskaznica za oba roditelja/skrbnika na uvid s preslikom (obje strane) ili uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja (potvrda o prijavljenom boravištu za strance koju izdaje PU)
 3. Rodni list djeteta
 4. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
 5. Preslika kartona cijepljenja djeteta, original na uvid
 6. Preslika rodnih listova djece (za obitelji s troje i više djece)
 7. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od šest mjeseci)
 8. Preslika pravomoćnog rješenja o invalidnosti roditelja iz Domovinskog rata
 9. Preslika zdravstvene dokumentacije ili Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb (za djecu s teškoćama u razvoju)
 10. Dokaz o radnom statusu roditelja:
  •  za zaposlene:
   • potvrda potpisana od ovlaštene osobe poslodavca s naznakom radnog vremena
   • preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti
   • za zaposlene kod privatnog poslodavca elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  •  za studente:
   • potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta
  • za poljoprivrednike
   • dokaz o statusu poljoprivrednika
  • za pomorce
   • preslika ugovora
 11. Dokaz o samohranosti roditelja (potvrda od Centra za socijalnu skrb ili Matice umrlih)
 12. Pisanu izjavu o prekidu roditeljskog dopusta za roditelje korisnike produljenog roditeljskog dopusta (najkasnije do 31.12.2020..g.)
 13. Preslika rješenja mjerodavne službe da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji
 14. Preslika rješenja o doplatku za djecu
 15. Preslika rodnog lista ili izvatka iz Matice rođenih za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

VAŽNO! Molimo roditelje da prilikom dolaska na upise donesu svu potrebnu dokumentaciju. Dokumentacija koja ne bude potpuna neće se zaprimati, odnosno bit će vraćena za nadopunu.

 

OGLAS za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. godinu

PLAN UPISA za 2020./2021. pedagošku godinu

ZAHTJEV ZA UPIS

ANKETA ZA RODITELJE – Projekt ”Otvorimo Južna vrata Lijepe naše”

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 478-436 svakog radnog dana od 8.00-15.00 sati