ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ KONAVLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ KONAVLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Poštovani roditelji i budući korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle,

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine donjelo je odluku o Listi prednosti za pedagošku godinu 2020./2021.  pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle (čl. 13. i čl. 15. ).

Napominjemo roditeljima da su dužni donijeti Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02 ) NAJKASNIJE do 20. kolovoza 2020. godine, nakon čega će pristupiti potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi.

ODLUKA-Upis u Dječji vrtić Konavle-2020.god.