Nastavak stručnog usavršavanja u Dječjem vrtiću Konavle

Nastavak stručnog usavršavanja u Dječjem vrtiću Konavle

U dječjem vrtiću Konavle, 16. i 17. listopada održan je prvi ciklus edukacije “Uvodni korak po korak u radu s djecom predškolske dobi” čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ iz Zagreba. Namjena edukacije je ojačanje kompetencije stručnih radnika, naročito onih koji tek ulaze u profesiju, kao i onih koji žele osvježiti postavke razvojno-primjerenog pristupa, povezujući teorijsko uporište s primjenom u praksi. Voditeljice će sudionike kroz tri ciklusa edukacije upoznati sa saznanja o važnosti i načinu formiranja okruženja za učenje djece, važnosti igre, prilagodbi plana i programa, praćenje djetetova razvoja, kao i o uključivanju roditelja u svijet predškolskog odgoja.

Izvoditeljice edukacije, prof. Mirjana Bakotić i prof. Helena Burić u prvom ciklusu edukacije svojom su stručnim pristupom i dugogodišnjim iskustvom u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, odgojiteljima i stručnim suradnicima približile teorijska i praktična polazišta usmjerena na dijete kroz teme: Teorijska polazišta metodologije usmjerene na dijete, Učenje kroz igru, Centri aktivnosti. U ugodnoj atmosferi, pridržavajući se svih preporučenih mjera za suzbijanje zaraze od COVID-a 19, izmjenjujući aktivnosti teorije i prakse, 17 odgojitelja i 3 stručna suradnika, dodatno su osvježile i istakle važnost formiranja okruženja, važnosti igre i samog praćenja djetetovog razvoja.

Tijekom edukacije najavljen je i drugi i treći termin ove edukacije koje će se odvijati u studenom 2020. godine.

Edukacija je provedena u sklopu projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ , k.br.: UP.02.2.2.08.0065. –  unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Konavle, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.