ENNEA Međunarodna profesionalna interdisciplinarna zajednica učenja stručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 

ENNEA Međunarodna profesionalna interdisciplinarna zajednica učenja stručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju organizirala je svjetsku znanstveno-stručnu online konferenciju: „ Refleksije suvremenih predškolskih kurikuluma na razvoj predškolske teorije i prakse u svijetu i Republici Hrvatskoj – Reggio, Te Whariki, Finski nacionalni predškolski kurikulum (Reflections of modern preschool curricula on the development of preschool theory and practice around the world and in the Republic of Croatia- Reggio, Te Whariki, Finland National curriculum for early childhood education and care)

Konferencija se održala na mreži 23.-24. travanj 2021. godine. Nakon uvodnih riječi prof. dr.sc. Edite Slunjski i Prof. emeritus Peter Moss- London uslijedila su zanimljiva plenarna predavanja uvaženih gostiju Mara Krechevsky „Činiti učenje vidljivim u ranom djetinjstvu: snaga grupnog učenja“  Suzanne Axelsson, MA- Švedska „Inspiracija a ne kloniranje: Reggio Emiliapristup u vlastitom kontekstu. Kako me Reggio Emilia pristup inspirirao u švedskom predškolskom kontekstu?-osobni pogled“ Roberta Pucci- Italija „Reggio Emilia, Italy Atelijer: sigurno mjesto za razvoj kreativnih odnosa sa svijetom“.

Drugi dan konferencije nastavio se s plenarnim predavanjima John Nimmo, PhD -USA „Građanska prava i participacija djece rane dobi: Refleksije Reggio inspiracije u svjetlu različitih globalnih konteksta“, Linda Mitchell, PhD- Novi Zeland „Te Whāriki u akciji:Putevi izgradnje pripadanja za izbjegličke i imigrantske obitelji kroz rani odgoj i obrazovanje“, Alexandra C. Gunn, EdD- Novi Zeland „Tkanje od tri desetljeća: obećanje, praksa i političke refleksije o djelovanju Te Whārikiau novozelandskom ranom odgoju i obrazovanju“,  prof.dr.sc. Maja Ljubetić- Hrvatska „Uporni tragači –(samo) vrednovanjem do kvalitete ustanova ranoga i predškolskog odgoja (hrvatski primjer)“,  dr.sc. Jovana Marojević- Crna Gora „Odnosi moći u interakcijama odrasli-dijete: preispitivanje mogućnosti autentičnog življenja u vrtiću“, doc.dr.sc. Marija Bartulović i doc.dr.sc.Barbara Kušević- Hrvatska „Kultura (ne)talasanja: potencijal kritičke pedagogije upromišljanju o reprodukcijskoj funkciji suradljivih odnosa u ustanovamaranoga i predškolskoga odgoja“. Završno predavanje održala je prof.dr.sc. Edite Slunjski pod nazivom „Razvoj kurikuluma utemeljenog na perspektivi djeteta: hrvatska iskustva“  Nakon plenarnih predavanja rad se odvijao u 5. paralelnih sesija: Prostorno-materijalni kontekst vrtića i aktivnosti djece, Projekti s djecom kao oblik integriranog kurikuluma, Razvoj refleksivne prakse u vrtiću, Osnaživanje partnerstva s roditeljima i zajednicom i Prikazi alternativnih pedagoških ideja i koncepcija.

U sesija 1: Prostorno-materijalni kontekst vrtića i aktivnosti djece čije su moderatorice bile Edita Tošić i Željka Šimunić predstavio se i DV Konavle. Jelena Kulišić odg. savjetnica i Marija Mihatović odg. mentorica prikazale su dvanaestominutni film pod nazivom „Okruženje koje potiče aktivno učenje“  https://youtu.be/A1dUKL085vw

Uz pozitivne komentare ostalih sudionika sesije koje navodimo, još jednom se potvrdilo kako je i DV Konavle na pravom putu promjena u skladu sa suvremenim izazovima današnjice u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Ljiljana Vuksic

3:20 PM

Ponosna sam na Vas. Niste odustali. Naprotiv, narasli ste. GLEDAM I UŽIVAM… prisjećam se divnih dana s Vama. Ljiljana Vuksic

 

Romina Grubisic

3:22 PM

Inspirativno… Odličan mi je način na koji koristite sve segmente prostora, unutarnji i vanjski

 

Andriana Marušić

3:24 PM

Super…integirano učenje i životna događanja..To su iskustva koja se internaliziraju kao trajna..Bravo..

 

Monika Terlević

3:26 PM

Bravo!!! 😍

 

Stela Martinovic

3:27 PM

Lijepo zaokružena prezentacija. Svaka čast.

 

marija m

3:28 PM

Hvala!

 

Ira Djurek

3:29 PM

Odlično! S obzirom na unutarnji prostor čije strukturiranje zahtijeva puno ideja, truda i domišljatosti, posebno Vam je vrijedna mogućnost korištenja vanjskog okruženja. Ja bih kod Vas u šetnju uz more :))

 

lana jugovic

3:29 PM

Bravo!

 

Izvanredni diplomski Studij

3:30 PM

Vidi se zajedništvo i predivno opuštena atmosfera u vrrtiću.

 

You

3:30 PM

Hvala svima!

 

Anita Malašić

3:30 PM

Arhitektonski zanimljiv vrtić.

 

 

Pripremile odgojiteljice: Jelena Kulišić i Marija Mihatović