Sudjelujte u prvom nacionalnom istraživanju prehrambenih navika dojenčadi i male djece!

Sudjelujte u prvom nacionalnom istraživanju prehrambenih navika dojenčadi i male djece!

Sudjelujte u prvom Nacionalnom istraživanju prehrambenih navika dojenčadi i male djece!

 

Dragi roditelji, ukoliko imate dijete u dobi od 3 mjeseca do 9 godina i želite biti aktivni sudionik prvog Nacionalnog istraživanja o prehrambenim navikama djece u Hrvatskoj, prijavite se! Istraživanje se provodi na području cijele države i Vaše sudjelovanje ključan je čimbenik uspješnog provođenja ovog istraživanja.

Kao znak zahvale za sudjelovanje, dobit ćete analizirane podatke o prehrani Vašeg djeteta i brošuru s preporukama za pravilnu prehranu koju je izradio tim stručnjaka i nutricionista, a koja Vam može poslužiti kao relevantan izvor informacija i svojevrsni vodič za prehranu Vašeg djeteta. Glavni cilj prikupljanja ovakvih podataka je unaprjeđenje zdravlja djece. Podatci o prehrani djece su od izuzetne važnosti i stoga želimo javnozdravstvene akcije i smjernice o pravilnoj prehrani usmjeriti direktno ka rješavanju rizičnih prehrambenih ponašanja koja postoje u našem društvu. Također, u slučaju ugrožene sigurnosti hrane zbog prisutnosti kemijskih i mikrobioloških opasnosti, nužno je imati konkretne podatke o količini hrane koju djeca unose, kako bi ih mogli zaštititi od opasnosti. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s partnerima, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, provodi ovo istraživanje sukladno europskoj metodologiji te će dobiveni podatci biti usporedivi sa ostalim EU zemljama. U istraživanju će sudjelovati još 2 000 roditelja i njihove djece. Vaše je sudjelovanje dragovoljno i možete odustati u bilo koje vrijeme. Molimo da nam pružite priliku da zabilježimo i specifičnosti prehrane Vašeg djeteta.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i tim EU Menu projekta dr.sc. Darja Sokolić voditeljica istraživanja

 

 

Kako se istraživanje provodi?

Istraživanje započinje kontaktom s anketarom koji će Vam detaljnije objasniti tijek istraživanja, ispunit ćete opći upitnik te izmjeriti dijete (45min). Zatim Vaš zadatak je ispuniti 2 dnevnika prehrane za dijete u razmaku od tjedan dana.Anketar će svaki od dnevnika s Vama provjeriti (10 min). Po završetku kao zahvalu za sudjelovanje u istraživanju dobit ćete slikovitu brošuru o prehrani djece.

 

Žašto je bitno sudjelovati?

Vaše sudjelovanje je presudno! Zdravlje naše djece je najvažnije, a prehrana ima direktan utjecaj na zdravlje.Prehrana je ključna karika za normalan rast i razvoj djeteta, za njihove aktivnosti, od igre, sporta do učenja. No hrana koju djeca jedu prije svega mora biti sigurna, a kako bi znali koju hranu moramo češće kontrolirati jako nam je važno da nam Vi pomognete i kažete što i u kojoj količini djeca doista jedu.

 

Zaštita osobnih podataka

Istraživanje je dobilo odobrenje Agencije za zaštitu osobnih podataka i Etičkog povjerenstva za korištenje osobnih podataka u istraživačke svrhe.

Vaši osobni podatci i podatci Vašeg djeteta nikada neće biti otkriveni. Onog trenutka kada se svi podatci prikupe, Vaši kontakt podatci se trajno brišu i postajete šifra koju je nemoguće na bilo koji način povezati s Vama ili Vašim djetetom.

 

Za prijavu i više informacija posjetite www.hapih.hr/csh/projekti/eu-menu/  ili nas kontaktirajte na broj 099 384 9910 (poziv, SMS, Viber, WhatsApp) kako bismo Vas uputili u daljnje korake.
Puno Vam hvala unaprijed na Vašem dragocjenom vremenu i volji. Nadamo se da ćete nam se pridružiti!