Organizacija odgojno-obrazovnog rada tijekom srpnja i kolovoza 2021.g.!

Organizacija odgojno-obrazovnog rada tijekom srpnja i kolovoza 2021.g.!

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Konavle tijekom srpnja i kolovoza( a sukladno prijavljenom broju djece), organizira odgojno-obrazovni rad u sljedećim objektima:

Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu,

Dječji vrtić “Katićan” i jaslice FS u  Čilipima,

Dječji vrtić i jaslice Gruda (kod O.Š.) te izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne Gruda na Grudi.

Zatvoreni će biti naši objekti:

Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kćeri milosrđa u Cavtatu,

Izdvojeni objekt u obiteljskoj kući (Gruda 1) na Grudi

Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje.

Zahvaljujem na svoj suradnji koju smo do sada ostvarili!

Uz dobre želje za ugodno ljeto,

ravnateljica J. Trojanović.