OBAVIJEST RODITELJIMA

 

Uslijed novih preporuka  ZZJZ RH  samoizolacija i izolacija skraćena je na trajanje od sedam dana.

Uz prethodno dobivenu suglasnost Osnivača, Dječji vrtić Konavle obavješćuje  korisnike usluga da će se njihovo sudjelovanje u cijeni programa za 7 dana izolacije djeteta umanjiti za 25 % utvrđene cijene.

                VAŠ VRTIĆ