Sudjelovanje na skupu “Istraživanje govora”

Sudjelovanje na skupu “Istraživanje govora”

Odsjek za fonetiku i Odjel za fonetiku HFD-a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održali su jedanaesti skup pod nazivom „Istraživanja govora“.

Istraživanja govora su hrvatski znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji omogućuje predstavljanje novih fonetskih znanstvenih istraživanja i spoznaja. Fonetika kao znanost o govoru interdisciplinarnoga je karaktera, pa je skup prigoda da se okupe stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja.

Uobičajeno je da skup ima jednu glavnu temu. Središnja tema skupa IG 2022 je Verbotonalna metoda u rehabilitaciji i korekciji stranog i materinskog govora. U području općih fonetskih tema posebno je naglašena tema kliničke fonetike. Neke od tema bile su odstupanja u percepciji govora, varijabilnost zdravog i oštećenog govora, interdisciplinarnost u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora, individualni i grupni pristup u rehabilitaciji slušanja i govora, specifični postupci u rehabilitaciji slušanja i govora, poučavanje i usvajanje izgovora u stranom jeziku, kao i aspekti atipičnosti u


Na spomenutom skupu ove godine predstavljen je i istraživački rad naše stručne suradnice fonetičarke, Lucije Paule Deranje, naziva „Prikaz govorno-jezičnog razvoja blizanaca s dijagnozom iz spektra autizma”.

Rezultati istraživanja i kratki pregled istih bit će objavljeni u službenoj knjizi sažetaka „Istraživanja govora 2022“.