Obavijest o potpisivanju Ugovora za novoupisanu djecu u pedagoškoj godini 2023./2024.

Poštovani roditelji,

Podsjećamo Vas da se Ugovori o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom Ustanovom potpisuju u Tajništvu Vrtića u Cavtatu od 14. kolovoza 2023. godine do 21. kolovoza 2023. godine, radnim danima u periodu od 8.00 – 12.00 h.

Ugovor potpisuju oba roditelja. 

Ukoliko roditelji ne dostave  valjanu Potvrdu o obavljenom  sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta od strane izabranog pedijatra, ne dostave Rješenje o prekidu roditeljskog dopusta i suglasnost Poslodavca, ne potpišu Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s predškolskom Ustanovom do roka navedenog u prethodnom stavku, smatrat će se da su odustali od  upisa djeteta u program Vrtića ili jaslica te će dijete/djeca biti ispisana temeljem odredbi članka 31. Pravilnika o upisu.

Dječji vrtić Konavle