Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine “Igrom do baštine” integriran u redovni program

Program „Igrom do baštine” koncipiran je kao poseban program odgoja i obrazovanja predškolske djece. Ovaj program temelji se na upoznavanju segmenata hrvatske tradicijske baštine i njezinog očuvanja. Dijete će biti u mogućnosti svakodnevno upoznavati različite elemente hrvatskog tradicijskog stvaralaštva na način da svojim aktivnostima sudjeluje kroz likovni, glazbeni, tjelesni, govorni izraz u stjecanju novih znanja.

Cilj programa

Cilj programa je razviti kod djeteta osjećaj poštovanja i pripadanja baštini potičući cjeloviti razvoj djeteta.

Zadaće programa

  • čuvanje i njegovanje tradicijske baštine, osobito tradicije uže okoline u kojoj dijete živi
  • poticanje razvoja likovnog, glazbenog, plesnog stvaralaštva kroz aktivnosti bazirane na sadržajima tradicijskog nasljeđa
  • omogućavanje djetetu bogato poticajno okruženje kako bi zadovoljio potrebu za raznolikom stimulacijom te poticao cjeloviti razvoj
  • razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih uz suradnju s drugima i njegovanje osjećaja pripadnosti grupi
  • uvođenje djeteta u aktivno doživljavanje, spoznavanje, izražavanje i stvaranje naše kulturne, nacionalne, lokalne i tradicijske baštine
  • „izgrađivanje” potrebe za individualnim preuzimanjem odgovornosti prema prirodnoj i kulturnoj baštini

Program je namijenjen djeci predškolske dobi, a osmišljen je kao posebni program koji će se prvoditi u jednoj mješovitoj skupini djece u četvrtoj godini života do polaska u školu s najviše 22 djece.

Program će se provoditi od mjeseca rujna do lipnja sljedeće godine.