Povijest

Nakon razdruživanja od Dječjih vrtića Dubrovnik, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MS) 060100807, 2. veljače 1998. godine Dječji vrtić Konavle upisan je kao Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle.

Dokumenti koji su prethodili upisu u sudski registar:

  • Odluka o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Konavle, Klasa: 021-05/97-01/20. Ur. broj: 2117/02-OV-97-1 od 18. rujna 1997. g.
  • Odluka o Planu mreža dječjih vrtića na području općine Konavle, Klasa: 021-05/97-01-12, Ur.broj: 2117/02-OV-97-1 od 18. rujna 1997. g.
  • Zaključak Gradskoga vijeća grada Dubrovnika o suglasnosti za izdvajanjem iz ustanove Dječji vrtići Dubrovnik njezinih ustrojbenih jedinica u Cavtatu i Čilipima, Klasa: 601-01/97-01/15, Ur.broj: 2117/01-09-97-7 od 6. studenog 1997. g.
  • Suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na Program odgojno-obrazovnog rada, Klasa: 061-01/97-01/306, Ur.broj: 532-02-01/3-97-1 od 12. studenog 1997. g.
  • Rješenje Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: UP/I-601-01/97-01/63, Ur.broj: 532-07/5-97-1 o ocjeni sukladnosti odluke o osnivanju predškolske ustanove sa Zakonom od 20. studenog 1997. g.
  • Rješenje o početku obavljanja djelatnosti Dječjem vrtiću Konavle koje je donio Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa: UP-I-601-01/97-01/02, Ur.broj: 2117-03/1-97-2 od 16. prosinca 1997. g.

Ustrojbene jedinice Dječjeg vrtića Konavle:

  1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu
  2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima
  3. Područni objekt u Poljoprivrednoj zadruzi “Frano Supilo” u Čilipima
  4. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi