Program predškole

Program predškole se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97/, 107/07 i 94/13) i pod zakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, br.7/8 od 10. lipnja 1991. g.), Državnom pedagoškom standardu te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je razvojnim potrebama djece, socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo. Program predškole obavezan je za svu djecu u dobi prije polaska u osnovnu školu u trajanju od minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu uključena u redovite programe Ustanove, program predškole provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31.  svibnja tekuće pedagoške godine, dinamikom 3 puta tjedno po 2,5 sata.

Cilj programa

Cilj predškolskog odgoja je zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i interesa te poticanje svih aspekta djetetova razvoja. Djeca koja dosad nisu bila uključena u sustav predškolskog odgoja imaju priliku obogatiti svoja socijalna iskustva i razviti specifične oblike socijalnog ponašanja. To je ono što dijete ne može dobiti u svome roditeljskom domu i samim time predstavlja prioritet u programu.

Zadaće programa

  • potaknuti dijete na učenje kroz igru i vlastitu angažiranost
  • potaknuti stvaranje pozitivne slike o sebi kod djeteta
  • potaknuti razvoj komunikacijskih vještina
  • stjecati društvene vještine koje su potrebne za uspješno snalaženje u školi, ali i životu
  • osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
  • otvorenost za učenje u interakciji s drugima
  • poticati volju za učenje
  • poticanje spontanih ponašanja i izražavanja posebnih potreba