Redoviti cjelodnevni (10 sati dnevno) i poludnevni (5 sati dnevno)

Redoviti program provodi se za djecu od navršene godine dana do polaska u školu.

Redoviti cjelodnevni program odvija se od 6:30 do 16:30 sati.

Redoviti poludnevni program odvija se od 8:00 do 13:00 sati.

Ciljevi programa:

  • maksimalno poticanje i razvoj svih djetetovih potencijala
  • organizacija rada usklađena s potrebama i interesima roditelja
  • podizanje kvalitete programa
  • osuvremenjivanje organizacije odgojno – obrazovnog procesa elementima novih koncepcija