Posebni glazbeni program integriran u redovni program

Posebni glazbeni program integriran u redovni program odgojno-obrazovnog rada provodit će se u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini djece od treće do šeste godine života. U skupini će biti maksimalno 20-ero djece. Program će se provoditi svakodnevno od rujna tekuće godine do lipnja iduće godine. Soba dnevnog boravka će biti prilagođena potrebama djece u odnosu na realizaciju cjelovitog odgojno-obrazovnog programa kao i glazbenog programa. Odgajatelj će provoditi aktivnosti u grupama djece i individualno.

Program će provoditi odgajateljica savjetnica Jelena Kulišić sa visokom stručnom spremom i završenom srednjom glazbenom gimnazijom.

Ciljevi programa

 • Otkrivanje, poticanje i razvijanje glazbene kreativnosti i individualnih stvaralačkih potencijala djeteta.
 • Omogućavanje djetetu da svoju individualnu muzikalnu i glazbenu kreativnost izražava na različite načine: pjevanjem, slušanjem glazbe, sviranjem, pokretom i glazbom, opažanjem glazbenog svijeta, donošenjem estetskih sudova, skladanjem i drugim glazbenim mogućnostima primjerenim općim i posebnim osobinama djeteta. Usmjeravati aktivnosti i igre djece ka socijalizaciji kroz sve oblike komunikacije, te uvažavati različitosti djece u društvenom i kulturološkom kontekstu (obitelj, tradicijska obilježja, običaji).

Zadaće programa

 • Zadovoljavanje općih i posebnih potreba djeteta za glazbom i glazbenim djelatnostima
 • Buđenje osjećaja za lijepo i skladno (dijete ljepotu u glazbenom djelu najprije doživljava fiziološki i emocionalno, a potom intelektualno)
 • Približiti djetetu raznolike načine ekspresije glazbenih umjetničkih djela
 • Razvijanje glazbeno estetskih doživljaja, spoznaja i ekspresivne kreativnosti djeteta
 • Poticanje osobitih kreativnih sposobnosti djeteta, senzibiliteta za glazbu, poetsku riječ i različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja
 • Poticanje vježbi improvizacije: pronalaženje melodijskih motiva, ritmiziranje tekstova, melodiziranje ritma, izmišljanje tekstova, melodijsko nadopunjavanje glazbenih oblika, stvaranje instrumentalne pratnje i sl.
 • Poticanje sve preciznijih i svestranijih mogućnosti kreativnog izražavanja i stvaranja govorom tijela, glazbenim, likovnim i scenskim izražavanjem, govorom, melodijom, ritmom i pokretom
 • Razvijanje mašte
 • Razvijanje osjetljivosti za različite vrste glazbe
 • Pružiti djetetu radost, zadovoljstvo i užitak u aktivnosti
 • Omogućavanje djetetu potrebne slobode vlastite inicijative, izbora, odluke i sudjelovanja u aktivnosti
 • Razvijanje kod djeteta osjećaja sigurnosti i samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, osvješćivanjem spoznaje o osobnoj vrijednosti
 • U igri i spontanoj interakciji s djetetom usvajati osnove glazbene strukture
 • Rad s darovitom djecom
 • Razvijanje suradničkih odnosa, međusobnog poštovanja i pomaganja drugima
 • Izgrađivanje optimističnog stvaralačkog odnosa prema učenju i stjecanju znanja, vještina i navika
 • Razvijanje motoričkih sposobnosti djece kroz sve prirodne oblike kretanja uz glazbenu pratnju na glazbalima i audio – uređajima te posebne motoričke potrebe u igrama s pjevanjem
 • Poticanje senzomotornog razvoja i okulomotorne koordinacije djeteta kroz sposobnosti baratanja i sviranja na glazbalima
 • Podržavanje i usmjeravanje razvoja socijalnih interakcija i vještina djece u igrama s pjevanjem te izradi glazbala
 • Poticanje razvoja i bogaćenja govora i jezika pjevanjem glasova, nastojeći pritom bojom glasa i tempom producirati različita stanja i raspoloženja
 • Poticanje usvajanja osnovnog jezičnog vokabulara i jezičnih struktura pjevanjem jednostavnih pjesama, izgovaranjem ili pjevanjem brojalica u igri i spontanoj interakciji s djetetom
 • Obogaćivanje i poticanje emocionalnog razvoja djeteta, osobito iskazivanja emocija, samopouzdanja i samostalnosti kroz slušanje različitih vrsta glazbenih kompozicija, reproduciranje i/ili stvaranje novih ili poznatih melodija i ritmova u pjesmama, plesovima
 • Prepoznavanje i razvijanje svih vrsta osjeta te osjetilne percepcije djece u raznovrsnim zvučnim, šumnim i bezvučnim poticajima u zatvorenom i na otvorenom prostoru
 • Proširivanje djetetovih spoznajnih sposobnosti kroz uočavanje veza i odnosa među izvorima zvukova, šumova i rezonantnih tijela koja ih proizvode
 • Jačanje i poticanje razvoja pozornosti, koncentracije i pamćenja uporabom raznovrsnih vizualnih, auditivnih, taktilnih i olfaktivnih poticaja
 • Poticanje razvoja različitih oblika izražavanja uz glazbu prema potrebama i aktualnim interesima djece – scenskog, likovnog, tjelesnog: mimika, gestikulacija, pantomima
 • Uključivanje u program djece s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju, individualni rad s djecom s posebnim potrebama a osobito s djecom s teškoćama u razvoju, bilo da su potencijalne, prolazne ili trajne