PODSJETNICI ZA RODITELJE

PODSJETNICI ZA RODITELJE

Poštovani roditelji,

Radi što bolje razmjene informacija i međusobne komunikacije u nastavku je navedeno nekoliko podsjetnika:

  1. Ukoliko imate potrebu, zatražite premještaj djeteta u drugi naš objekt za iduću pedagošku godinu 2022./23. do 10. svibnja 2022. g. na e-mail: tajnica@vrticikonavle.hr
  2. Pisanu obavijest o ispisu djeteta iz vrtića dostaviti najkasnije 15 dana prije ispisa (15. ili 30. dana u mjesecu) na e-mail: tajnica@vrticikonavle.hr. Podmirenje svih nastalih troškova programa do dana ispisa provjeriti u računovodstvu vrtića.
  3. Podmiriti dugovanja za korištenje programa (najdulje do 60 dana od dana dospijeća). U slučaju nepodmirenja dugovanja u roku od 60 dana, pokreće se Proceduru o provođenju mjera za naplatu dospjelih, nenaplaćenih potraživanja od korisnika usluga.
  4. Sve olakšice koje su bile primjenjivane po Odluci Osnivača za vrijeme trajanja Mjera za suzbijanje zaraze virusom COVID-19, više nisu primjenjive. Od 8. travnja 2022. g. ukinute sve mjere i preporuke za sve odgojno-obrazovne ustanove od predškolskog uzrasta do visokog obrazovanja uključujući učeničke i studentske domove (ZZJZ RH I MZO).
  5. Pravo na korištenje olakšice (50% od cijene utvrđenog programa) ima roditelj korisnik usluga čije dijete ne ostvaruje program zbog bolesti 30 i više dana kontinuirano.
  6. Korisnici Usluga imaju mogućnost koristiti odsutnost iz programa tijekom srpnja, kolovoza i siječnja svake pedagoške godine. Za vrijeme takve odsutnosti, utvrđena je cijena po djetetu u iznosu od 200,00 kn mjesečno.
  7. Natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023. bit će objavljen tijekom svibnja 2022.

Za sva dodatna pitanja javiti se na 020 478 436.