1. OŽUJKA NACIONALNI DAN EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

1. OŽUJKA NACIONALNI DAN EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

ULOGA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Edukacijski rehabilitator stručni suradnik u predškolskoj ustanovi odgoja i obrazovanja radi na prepoznavanju, prevenciji i ublažavanju teškoća kod djece te sprječavanju nastanka novih teškoća. Edukacijski rehabilitator u suradnji  s odgojiteljima utvrđuje i ukazuje na individualne odgojno-obrazovne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djeteta te o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje.

Edukacijski rehabilitator surađuje sa zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama te ostalim stručnjacima radi prevencije razvojnih poremećaja kod djece.

 

KONTAKT:

Marina Papić, mag. rehab. educ.

e-mail: edu.rehab.vrtickonavle@gmail.com

mobitel: 099 382 2623