ODOBRENO ZAVRŠNO IZVJEŠĆE PROJEKTA OTVORIMO JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE!

ODOBRENO ZAVRŠNO IZVJEŠĆE PROJEKTA OTVORIMO JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE!

Projektu „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, odobreno je završno izvješće o provedbi projekta. Projekt se provodio na području Općine Konavle u ukupnom trajanju od 30 mjeseci– od 01.02.2019.-01.08.2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.863.770.75 kuna, a iznos je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je imao za cilj poboljšanje kvalitete pružanja sluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je uključivao produljenje radnog  vremena vrtića, uvođenje smjenskog  rada te produljenog boravka subotom.  Uslugu produljenog boravka za vrijeme trajanja projekta koristilo je 32 djece, 49 ih je bilo uključeno u smjenski rad vrtića, dok je 48 djece koristilo uslugu produljenog boravka subotom. Također, u sklopu provedbe projekta zaposlena je ukupno 31 odgajateljica i stručna suradnica, a 61 djelatnica Dječjeg vrtića Konavle je stručno osposobljena sudjelovanjem na brojnim radionicama i edukacijama.

U sklopu projekta izrađena je i web stranica, tiskano je 2000 brošura te 2000 letaka s ciljem diseminacije projekta, a 200 plakata te 8 projektnih bannera bili su raspoređeni na disperziranim lokacijama Dječjeg vrtića Konavle te na vratima svake pojedine vrtićke skupine, kako bi svatko mogao biti informiran o aktivnostima projekta.

Osim aktivnosti vezanih za boravak djece u vrtiću, u sklopu projekta je nabavljena i oprema (dramski i sportski rekviziti) te je u potpunosti opremljena senzorna soba što će uvelike utjecati na kvalitetniji boravak djece u vrtiću.

Projektni rezultati nastavit će se nadograđivati i nakon završetka projekta, s obzirom na to kako su Općina Konavle kao Korisnik te Dječji vrtić Konavle kao Partner prijavili i projekt „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, II. faza, u sklopu natječaja „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, te se potpisivanje ugovora očekuje uskoro.