Vrtić kod kuće- “Marijin dom” (3.-7.g)

Vrtić kod kuće- “Marijin dom” (3.-7.g)

Likovno- istraživačka aktivnost “Fino i zdravo”

Tema: preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, prehrana

Cilj: djeca će imenovati i razlikovati koje se namirnice mogu svakodnevno konzumirati, a koje samo povremeno

Materijal:

– slike hrane i pića koje se mogu konzumirati svakodnevno (povrće, voće, voda…)- letci ponuda iz trgovačkih lanaca ili sl.

– slike hrane i pića koje se mogu konzumirati povremeno (čips, kolačići, sokovi…)

– ljepilo, škarice, papir ili karton većeg formata

 Pitanja za raspravu:

Koje namirnice smijemo svakodnevno konzumirati i zašto? Imenujte sve namirnice koje smo označiti da smijemo

svakodnevno jesti? Što koristimo za žvakanje hrane’,Utječe li ono što jedemo i pijemo na naše zdravlje?

 

                         

 

LIKOVNE AKTIVNOSTI

 

   

                                                                             M. U

        M. K

     

   

   

M. U

 

       

       

M.O

 

         

Odgojiteljice :  Jelena Kulišić, 

Sandra Sturica, Marija Mihatović